Közjegyzői szolgáltatások Baján

A közjegyző olyan közhitelességgel felruházott személy, aki az állam igazságszolgáltató tevékenysége részeként jogszolgáltató hatósági tevékenységet végez. Hatósági jogszolgáltató tevékenységét a jogszabályok által meghatározott hatáskörében látja el, és ennek keretében pártatlan jogi szolgáltatást nyújt ügyfeleinek. Tevékenységét a függetlenség, pártatlanság és szakszerűség jegyében fejti ki, legfőbb célja a jogviták peren kívül történő elintézésének elősegítése. A hatáskörébe utalt eljárásokkal kapcsolatban – az esélyegyenlőség biztosításával – kioktatással segíti ügyfeleit jogaik gyakorlásában és kötelezettségeik teljesítésében. A közjegyző eljárásai során csak a törvénynek van alávetve, nem utasítható.

A közjegyzőt és munkatársait az eljárás során tudomásukra jutott valamennyi adat és tény tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, amely a közjegyzői működés megszűnése után is fennáll.

A közjegyző kizárólag olyan jogügyletek során működhet közre, amelyek mindenben megfelelnek a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek.
Amennyiben olyan jogügylethez kérik a közreműködését, amely nem egyeztethető össze a kötelezettségeivel, vagy jogszabályba ütközik, illetve annak megkerülésére irányul, továbbá amelynek célja tiltott vagy tisztességtelen, a közjegyző végzéssel tagadja meg a közreműködését.

Irodánkban kiemelt hangsúlyt fektetünk a törvények teljes körű betartására, megőrizve ezzel a közjegyzői intézménybe vetett bizalmat, továbbá kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy ügyfeleink részére a legrövidebb időn belül hatékony, precíz és magas színvonalú közjegyzői szolgáltatást nyújtson.

Image

Ügyfeleink visszajelzése