A jogszabályok alapján a közjegyző a következő ügyekben járhat el:

- közjegyzői okirat (ügyleti okirat és ténytanúsítvány) szerkesztése
- okirat megőrzése
- bizalmi őrzés
- Végrendeletek Országos Nyilvántartásának vezetése
- előzetes bizonyítás
- igazságügyi szakértő kirendelése
- egyezségi eljárás
- értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása
- bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése
- Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetése
- Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartásának vezetése

 
- közjegyzői letéti eljárás
- hagyatéki eljárás
- európai öröklési bizonyítvány kiállítása
- hitelbiztosítéki nyilvántartásba való regisztrációhoz azonossági nyilatkozat rögzítése
- hitelbiztosítéki nyilatkozat rögzítése
- fizetési meghagyásos eljárás
- európai fizetési meghagyásos eljárás
- végrehajtási eljárások köz

Kérelmek & űrlapok

A közjegyzői eljárással összefüggő adatkezelés minden esetben uniós jogforrás, törvény, kormányrendelet vagy más jogszabály rendelkezésén alapul. Az adatkezelő a személyes adatokat jogszabályban rá ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, illetve jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Amennyiben személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, és az érintett ennek nem tesz eleget, az - az adott eljárási jogszabály rendelkezéseire figyelemmel - a kérelem visszautasítását eredményezheti. A közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárásokkal összefüggésben megvalósuló adatkezelésről szóló tájékoztatót megtekintheti az alábbi linken: kattints ide.
2018. január 1-jétől módosultak az eljárások rendjére, valamint az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályok. A törvény által meghatározott ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelesek, ezért kérjük, olvassa el az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatót: kattints ide.