A közjegyzői díjak mértékét 2019. július 1. napjától a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet szabályozza, lásd: kattints ide.

A közjegyzői díj általában 3 részből áll: munkadíjból, költségátalányból és készkiadásokból. A munkadíj általában ügyértékalapú. Azokban az esetekben, amikor az ügyérték nem határozható meg, vagy egyébként a jogszabály így rendelkezik, a munkadíj a tevékenységre fordított idővel arányos.
Nem tartozik a rendelet hatálya alá a fizetési meghagyásos eljárás, az európai fizetési meghagyásos eljárás, valamint a végrehajtási eljárás. Ezek díjtételeit külön jogszabályok: a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény, illetve a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szabályozzák.

Irodánkban a közjegyzői díjat készpénzzel lehet kiegyenlíteni.